Դիտել փաստաթուղթը Childe Harold's pilgrimage
Դիտել փաստաթուղթը Չափաբերականք
Դիտել փաստաթուղթը Չէքիլէն էնտիշէլէր վէ պալօն իլէ եօլճուլուք
Դիտել փաստաթուղթը Չորս եղանակք տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Չորս երգ
Դիտել փաստաթուղթը Չորս ընկերք որ է ճանապարհորդութիւն Վանայ մինչեւ Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Չորսլեզուեան խօսակցութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Չորս օրիորդ կամ ուսումնասէրք եւ ուսումնատեացք
Դիտել փաստաթուղթը Չօպան գըզլար