Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Կարենեան, Յակոբ
Title: Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս Հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ
Publisher (standardized): տպ. Վալտերի
Publisher (as it is on book): Ի Տպար. Վալտէրի
Place (standardized): Փարիզ
Place (as it is on book): Փարիզ
Year of Publication: 1856
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է բնագրի առաջին էջից: Տպարանի և տպագրության վայրի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից, հեղինակի տվյալը` «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ» մատենագիտությունից:
Շարվ. 16x8 սմ։
56 էջ:
File size: 13,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia