Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Խօսակցութիւն մեռելոց
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): [Կ. Պոլիս]
Year of Publication: 1870
Notes: Պետրոս առաքեալ և Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ` արքայութեան մէջ իրարու հանդիպելով` այսպէս կը խօսակցին: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ: Տպագրության վայրի տվյալը վերցված է Ա. Ղազիկյանի մատենագիտությունից. «Ճակատ չունի, բայց Պօլսոյ տպագր. է»:
Շարվ.` 17x10 սմ։
16 էջ։
File size: 14,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia