Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մինէճեան, Բ.
Title: Մանկանց բժիշկը կամ առաջնորդ ծնողաց և ստնտուաց
Publisher (standardized): տպագր. Գարեգին Պաղտատլյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: [1886]
Notes: Ի Տօքթէօր Բ. Մինէճեանէ: «Հայ գիրքը 1851-1900 թթ.» մատենագիտության մեջ գիրքը նկարագրվել է ըստ մատենագիտական աղբյուրի: Տարեթվի տվյալը վերցված է Ա. Ղազիկյանի « Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի» մատենագիտությունից (հատոր առաջին, Վենետիկ, 1909-1912, էջ 1982): Գրքի վրա գրված է ՝ Տպագրութիւն Գ. Պաղտատլեան (Արամեան):
Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար:
Տպակից է՝ Օգտակար խօսակցութիւնք ընտանեաց կառավարութեան վերաբերեալ (1863): Առողջաբանութիւն (1864); Ասպար կենաց կամ գաղտնիք հեշտական մոլութեանց, տասն անդամազննական պատկերներով (1874); Ծխախոտին եւ ընչադեղին ազդեցութիւններն ու վնասները (1853); Դպրոցական առողջապահութիւն (1908) գրքերին:
Շարվ. 14x8 սմ։
16 էջ։
File size: 2,66 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia