փակիր գրադարանի այս բաժինը Փինար Գաղղիացի
Դիտել փաստաթուղթը Հուր սիրոյն Քրիստոսի