փակիր գրադարանի այս բաժինը Քաթանեան, Պօղոս
Դիտել փաստաթուղթը Փոքրիկ Հենրիկոսի պատմութիւն