փակիր գրադարանի այս բաժինը Քալանթար Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Ղարիբ Մշեցին
Դիտել փաստաթուղթը Սասուն (1895, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Տնտես կամ տնտեսական մի քանի հարկաւոր գիտելիքների, հնարների ու միջոցների ժողովածու