փակիր գրադարանի այս բաժինը Քաքմաճեան, Իգնատիոս
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն ի վերայ Ս. Հաղորդութեան եւ Պատարագի