փակիր գրադարանի այս բաժինը Քիրէճճեան, Մ.
Դիտել փաստաթուղթը Հայերէն քերականութիւն աշխարհաբար լեզուի նախակրթական դպրոցաց համար