փակիր գրադարանի այս բաժինը Քօսեան, Յակոբ
Դիտել փաստաթուղթը Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հայք ի Զմիւռնիա եւ ի շրջակայս: Հտ. Բ