փակիր գրադարանի այս բաժինը Օդդոյ, Էմիլ
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն գերմաներէն լեզուի