փակիր գրադարանի այս բաժինը Օտեան, Գրիգոր
Դիտել փաստաթուղթը Առաջարկութիւն աշխարհաբար լեզուի կանոնաւորել եւ հասարակաց լեզու ընելու վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Ս. Երուսաղէմայ խնդիրն ու Մէճմուա