փակիր գրադարանի այս բաժինը Արծրունեան, Մկրտիչ
Դիտել փաստաթուղթը Բացատրութիւն հրաժարման եւ զղջման բանից սրբոց հարց եւս եւ Յիշեսցուք, Աշխարհ ամենայն եւ Առաւօտ լուսոյ երգոց Սրբոյն Ներսիսի Շնորհալւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ստորագրութիւն Սրբոյ քաղաքին Երուսաղէմի