փակիր գրադարանի այս բաժինը Ֆօժէր օրիորդ Գաղղիացի
Դիտել փաստաթուղթը Խորհրդական բերդը