փակիր գրադարանի այս բաժինը Աւգերեան, Նիկողայոս
Դիտել փաստաթուղթը Ընդհանուր պատմութիւն ազգային բարձրագոյն դպրոցաց եւ առանձնական ընթերցուածոց համար