փակիր գրադարանի այս բաժինը Բահաթրեանց, Սարգիս
Դիտել փաստաթուղթը Հողային եւ անձնական իրաւունքը Հին Հայաստանում