փակիր գրադարանի այս բաժինը Բահաթրեան, Առաքել
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհիկ լեզուի