փակիր գրադարանի այս բաժինը Բժշկեան, Մինաս
Դիտել փաստաթուղթը Հմտութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Վարժութիւն մանկանց(1873)