փակիր գրադարանի այս բաժինը Բրեվօ Ապէ
Դիտել փաստաթուղթը Մանօն Լեսքօ (1872)