փակիր գրադարանի այս բաժինը Գաբամաճեան, Սիմոն
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Յուշատետր
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն հայերէն գրաբար լեզուի