փակիր գրադարանի այս բաժինը Գափամաճեան, Մինաս
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք հայ-ազգային պատմութեան ի պէտս ազգային վարժարանաց: Հտ. Ա