փակիր գրադարանի այս բաժինը Գոռնէյլ Պիեռ
Դիտել փաստաթուղթը Պոլիկտոս ( 1873)
Դիտել փաստաթուղթը Պոլիկտոս (1858)