փակիր գրադարանի այս բաժինը Գուրգէնեան, Սահակ
Դիտել փաստաթուղթը Պանդուխտ կամ կեանք Աղուանցւոյ