փակիր գրադարանի այս բաժինը Գորոյեանց, Նազար
Դիտել փաստաթուղթը Դաստիրակութիւն հայոց