փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Ակներցի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն թաթարաց