փակիր գրադարանի այս բաժինը Աբգար Գուլամիրյանց
Դիտել փաստաթուղթը Սենեքերիմ թագաւոր հայոց Վասպուրականի