փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրիգոր Նարեկացի
Դիտել փաստաթուղթը Ճառք եւ խոստովանութիւնք հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1852)
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1864)
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1870, Զմյուռնիա)
Դիտել փաստաթուղթը Մատեան ողբերգութեան (1870, Կ.Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1851)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1860, 424 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն (1860, 573 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւն: (Ընտիր մատենագիրք)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբերգութիւնք (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Սրբոյ հօրն մերոյ Գրիգորի Նարեկայ վանից վանականի Մատեան ողբերգութեան