փակիր գրադարանի այս բաժինը Դանթէ Ալիկիէրի
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր յԱստուածային տեսարանէն Տանդէի Ալիկիէրեայ