փակիր գրադարանի այս բաժինը Դաւթեան Սմբատ
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական ընթացք շարադրութեան եւ վայելչախօսութեան