փակիր գրադարանի այս բաժինը Դաւթեան, Արիստակէս
Դիտել փաստաթուղթը Աղանդաւորք եւ մոլորութիւնք նոցա ի վարդապետութիւնս հաւատոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ վարուց սրբոց եւ տօնակատարութիւնք Հայաստանեայց Սրբոյ եկեղեցւոյ