փակիր գրադարանի այս բաժինը Գօլուբին, Պեօտր
Դիտել փաստաթուղթը Փակուած դրան մօտ