փակիր գրադարանի այս բաժինը Դուրեան, Եղիշէ
Դիտել փաստաթուղթը Ընթացք ի գրոց բարբառ
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր ասացուածք օտարազգի ականաւոր անձանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայ մատենագրութեան ի վաղ ժամանակաց մինչեւ մեր օրերն