փակիր գրադարանի այս բաժինը Դաւթեանց, Մեսրովբ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք հայերէն քերականութեան Հ. Արսենի Կոմիտասայ Բագրատունւոյ Մխիթարեանց