Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Եղիշէ
Title: Պատմութիւն Վարդանանց
Publisher (standardized): տպ. Հովսեփ Գավաֆյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Գաֆաֆեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Տիտղոսաթերթին՝ Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց ըստ Անձեւացեացն օրինակի: Ի հայրապետութեան տեառն տեառն Գէորգայ սրբազնակատար կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց եւ ի պատրիարքութեան Կ. Պօլսոյ Տ. Տ. Մկրտչի Խրիմեան սրբազան ազգախնամ հայրիկի: Տիտղոսաթերթին՝ նկար: Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է 1870, առանց էջերի քանակի: Թվայնացված օրինակում 105-118 էջերը վնասված են։
Շարվ. 17x11 սմ։
3 չհ., 129 երկսյուն, 1 չհ. էջ, նկար:
File size: 39 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia