փակիր գրադարանի այս բաժինը Դուբուա (Տիւպուա Գաղղիացի)
Դիտել փաստաթուղթը Սուրբ քահանայ կամ քահանայական սրբութիւնը ստանալու եւ կատարելագործելու հարկաւորութիւնը եւ միջոցները