փակիր գրադարանի այս բաժինը Եզեկեան, Ա.
Դիտել փաստաթուղթը Դիւցազունք ըստ Խորենացւոյ