փակիր գրադարանի այս բաժինը Եւտուշեւսկի, Պ.
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածու թուաբանական խնդիրների (1876)
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյք թուաբանական խնդրոց նախապատրաստական եւ սիստեմատիկական ընթացից համար