փակիր գրադարանի այս բաժինը Զենոբ Գլակ
Դիտել փաստաթուղթը Երանելւոյն Զենոբայ սրբոյ եպիսկոպոսի ասացեալ ի մեծի չորեքշաբթի աւուրն ընդդէմ Յուդայի մատնչի անաւրէն աշակերտի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Տարօնոյ