փակիր գրադարանի այս բաժինը Երիցեան, Աղէքսանդր
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս V Աշտարակցին վարդապետ ժամանակ
Դիտել փաստաթուղթը Ներսէս եպիսկոպոսը Դանիէլ կաթողիկոսի ժամանակ
Դիտել փաստաթուղթը Նիւթեր Ներսէս Ե-ի կենսագրութեան համար
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 75-ամեայ գոյութեան Ներսիսեան հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիզ (1824-1899 թթ.): Հտ. Ա (1824-1850 թթ.)