փակիր գրադարանի այս բաժինը Էպիկտետոս
Դիտել փաստաթուղթը Եպիկտետեայ Իմաստասիրի առածք բարոյականք