փակիր գրադարանի այս բաժինը Թաղիադեան, Մեսրոպ
Դիտել փաստաթուղթը Սօս եւ Սօնդիպի