փակիր գրադարանի այս բաժինը Թէրզեան, Թովմաս
Դիտել փաստաթուղթը Արշակ Բ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն ֆրանսերէն լեզուի Անի ոճով
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն ֆրանսերէն լեզուի Անի ոճով (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Յովսէփ Գեղեցիկ
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ (1862)
Դիտել փաստաթուղթը Սանդուխտ (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Քերականութիւն աշխարհաբար լեզուի, հրահանգ լեզուի և մտածութեան