փակիր գրադարանի այս բաժինը Ըփհամ Թովմաս
Դիտել փաստաթուղթը Կամք կամ կամական հանգամանք մտաց
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք իմացական փիլիսոփայութեան համառօտ
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մտաւորական փիլիսոփայութեան վարժարաններու եւ բարձրագոյն դպրոցներու համար