փակիր գրադարանի այս բաժինը Թոռնեան Թադէոս
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց: Հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց: Հանդերձ ծանօթութեամբք ի պէտս յառաջադէմ աշակերտաց
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր ընթերցուածք ի մատենագրութեանց նախնեաց: Հտ. Ա