փակիր գրադարանի այս բաժինը Թահիրեանց, Աղէքսանդր
Դիտել փաստաթուղթը Տեսութիւն տասնամեայ գործողութեանց եւ հաշուոց հոգաբարձուաց Ներսիսեան հայոց հոգեւոր ուսումնարանին Տփխիսայ ի 1851-ց 1861 ամն