փակիր գրադարանի այս բաժինը Թէսըռօ, Տ.
Դիտել փաստաթուղթը Առողջաբանութիւն (1864)