փակիր գրադարանի այս բաժինը Թովմա Արծրունի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Արծրունեաց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Արծրունեաց ի Թովմայ վարդապետէ Արծրունւոյ