փակիր գրադարանի այս բաժինը Թովմա Մեծոբեցի
Դիտել փաստաթուղթը Յիշատակարան
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Լանկ-Թամուրայ և յաջորդաց իւրոց