փակիր գրադարանի այս բաժինը Թիւյսիւզեան, Յովհաննէս
Դիտել փաստաթուղթը Խաղողին հիւանդութիւնը կամ որթածաղիկը