փակիր գրադարանի այս բաժինը Լալայեան, Երուանդ
Դիտել փաստաթուղթը Գանձակի գաւառ: Հտ. Ա